humbla

info@humblaiof.seHem

Öppenvård / Medarbetare

Medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Det går även att nå oss på info@humblaiof.se


Hawar Karim

Behandlare

Hawar har ca 12 års erfarenhet inom socialt arbete. Han har tidigare arbetat på behandlingshem, stödboende, SiS-instutition, LSS-boende och boende för ensamkommande, på friskola och ungdomsgård. Det senaste året har Hawar arbetat som ungdomscoach på en öppenvårdsverksamhet. Hawar är utbildad inom KBT, MI, TMO, NPNL (No Power No Lose), suicidprevention, ART-instruktör, hot och våld, LAB och TEACCH-metoden. Hawar går för närvarande en Steg 1 utbildning.

+46 73 837 70 30

hawar.karim@humblaiof.se

Klara Lexelius

Behandlare

Klara utexaminerades från socialhögskolan i januari 2020. Redan under studierna deltog Klara i traineeprogram och fick då chansen att arbeta på socialtjänsten som barn- och familjehemssekreterare. Det senaste året har Klara arbetat inom social barn och ungdomsvård som utredare för barn 0-12 år. Specialområden under studietiden var ledningskompetens och kollegialt lärande, professionella samtal samt sexologi. Klaras stora intresse är barn och unga och hon har trots sina relativt unga år redan viktiga erfarenheter av arbete med barn och familj på såväl socialtjänst som förskola. Klara är grundutbildad inom BBIC och Signs of Safety.

+46 76-325 43 62

klara.lexelius@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på öppenvårdsverksamheten Målet. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverkstänkande och familjearbete, samt UGL (utveckling av grupp och ledare). Daniel går för närvarande en Steg 1 utbildning.

+46 76 30 729 79

daniel.boyaci@humblaiof.se

Sofie Andresson

Behandlare

Sofie har flera års erfarenhet av socialt förändringsarbete med ungdomar. Hon har en utbildningsbakgrund som kriminolog och behandlingspedagog med specialisering på ungdomar och missbruk. Sofie har ett stort intresse för orsakerna och strukturerna bakom sociala svårigheter men med fokus på att hitta möjligheter för att varje individ ska kunna förändra sin livssituation. Sofie har arbetat inom flera sociala områden såsom långtidsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom, SIS samt som ungdomscoach inom öppenvården. Sofie har under sin tid på SIS vidareutbildat sig internt i Motiverande samtal, Återfallsprevention, Kris och trauma, NPNL (metod för konflikthanering), ACT.

+46 73-515 19 85

sofie.andersson@humblaiof.se

Elias Holmgren

Behandlare

Elias har sedan socionomexamen 2011 arbetat inom socialtjänsten som utredare på ungdomsenhet, som lots för SIG (sociala insatsgrupper) samt varit med och startat upp en ny verksamhet inom Skärholmen SDF’s resursenhet. Elias har sedan 2015 arbetat som ungdomscoach i privat regi. Elias är utbildad nätverksledare samt utbildad i bl.a. Signs of safety, MI, BBIC, neuropsykiatrisk basutbildning, ADAD och ESTER.

+46 73 537 22 91

Elias.holmgren@humblaiof.se

Eva Svensson

Behandlare

Eva har sedan socionomexamen 2007 arbetat bland annat som socialsekreterare på barn- och ungdomsenhet och de senaste 8 åren som familjebehandlare i kommunal regi. Eva är utbildad Marte Meo-terapeut och har genom åren arbetat med sampel och anknytning bland annat i spädbarnsverksamhet och på familjecentraler. Eva är utbildad i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Tejping, Signs of Safety och BBIC.

+46 73-503 53 80

eva.svensson@humblaiof.se

Jessica Kauppi

VD, Humbla Öppenvård AB

Jessica har lång erfarenhet av socialt arbete och har tidigare arbetat som barnskötare, fritidsledare, skolkurator, socialsekreterare, fältare, drogsamordnare, projektledare, och som chef för bland annat öppenvård, familjebehandling, stödboenden och HVB hem. Efter sin socionomexamen 1997 har hon vidareutbildat sig inom coachande ledarskap, samordning och prevention, MI, ensamkommande, missbruk samt systemteoretiskt förhållningssätt.

+46 70 759 20 50

jessica.kauppi@humblaiof.se

Nina Björkman

Behandlare/Verksamhetschef

Nina har arbetat med människor under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Inledningsvis som förskollärare, fritidsledare och fältare. Efter socionomexamen 2006 arbetade hon som socialsekreterare, ungdomscoach och verksamhetschef. Nina har vidareutbildning i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Norrköpingsmodellen ”Samtal med barn” och sexologi. Nina har sedan 2011 arbetat med unga, unga vuxna och deras familjer på Målet.

+46 76-141 20 13

nina.bjorkman@humblaiof.se

Mikael von Bahr

Behandlare/Verksamhetschef

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i ca 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 8 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef. Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, ART, MI samt ledarskapsutbildningar. Mikael har valt att jobba hos Humbla Öppenvård då han tilltalas av jobba i ett värdegrundat företag. Dessutom så har saknaden efter att jobba med familjer och ungdomar varit stor.

+46 70 729 60 74

mikael.vonbahr@humblaiof.se