humbla

info@humblaiof.seHem

LSS / Medarbetare

Medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Det går även att nå oss på info@humblaiof.se


Per Johansson

VD, Humbla Individ och Familj AB

Per har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna med olika problematik utifrån olika vårdalternativ. Per har arbetat som behandlare på behandlingshem, familjebehandlare och familjevårdskonsulent och har arbetat som chef för; HVB-hem för ungdomar, socialpsykiatriska verksamheter, LSS-boende, HVB-hem för vuxna samt boende med särskild service för vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar.

+46 70 258 08 90

per.johansson@humblaiof.se

Elisabeth Broström

Verksamhetschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef. Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

+46 73 092 83 53

elisabeth.brostrom@humblaiof.se