humbla

info@humblaiof.seHem

Om Humbla / Vår uppstart

Vår uppstart

Inom loppet av några månader gick Humbla från idé till verklighet. Det kan gå fort när man har rätt driv, bra mix av kompetenser och delar grundläggande värderingar.

Jessica Kauppi och Per Johansson, som båda har mycket lång erfarenhet av socialt arbete, lärde känna varandra på en tidigare arbetsplats. De har separata jobbresor men, skulle det visa sig, samma idéer och tankar om att starta ett värderingsstyrt företag.

I oktober 2018 bestämmer sig Per för att avsluta sin anställning – och som om det var meningen hade Jessica också gjort detsamma.

- Ska vi starta ett företag?

Båda ville arbeta i ett prestigelöst företag, som inte är toppstyrt, och där förutsättningar skapas för varje medarbetare att använda sin fulla potential. Ett företag med positiv energi.

Grunden i det sociala arbetet skulle vara att ge individer ”empowerment” – makt över sina egna liv. Och utmaningen, och moroten, var att företaget i alla skeden skulle stå för sina värderingar.

Innan jul 2018 skickades alla papper in till Bolagsverket. Humbla bildades i movember 2018 och började att ta emot uppdrag på senvåren 2019.