humbla

info@humblaiof.seHem

”Det finns en plats och ett sammanhang för alla”

Humbla kortfattat


Vår mission är att stärka människors förmåga att ha makt över den egna livssituationen, och att leva ett för dem meningsfullt liv.

Det finns en plats och ett sammanhang för alla.

Sagt om oss


”Utan att komma med floskler kan jag ärligt säga att jag inte vet vad som hade hänt om vi inte fått hjälp. Situationen är föränderlig och jag vet inte vad som händer imorgon, men nu är det lättare att hantera det som dyker upp och framtiden känns ljus.” - Förälder i familjebehandling 2021

Nyheter

Humbla kommer från engelskans humble och betyder ödmjuk. Att Humbla är att visa ödmjukhet inför människors olikheter och unika förutsättningar i livet.