+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Öppenvård/Hemutredning

Hemutredning

Kanske är någon i din omgivning orolig för hur ditt barn har det och Socialtjänsten därför har valt att använda oss för att få hjälp att beskriva det. Oavsett orsak så vill vi att ni efter tiden med oss ska uppleva att den bild som beskrivs av er familj ska vara rättvisande och att både ni som föräldrar och ert barn har fått utrymme att uttrycka era tankar och behov.

Hemutredning

Kanske är någon i din omgivning orolig för hur ditt barn har det och Socialtjänsten därför har valt att använda oss för att få hjälp att beskriva det. Oavsett orsak så vill vi att ni efter tiden med oss ska uppleva att den bild som beskrivs av er familj ska vara rättvisande och att både ni som föräldrar och ert barn har fått utrymme att uttrycka era tankar och behov.

Så här går det till
Vid våra träffar blandar vi samtal med stunder när vi är med i vardagliga situationer som exempelvis hämtning/lämning på förskola, kvällsrutiner eller helgaktiviteter. Vi sätter tillsammans ett schema som passar in i er vardag och vi pratar om träffarnas innehåll så att ni vet vad som väntar inför varje tillfälle. Till en början kan det kännas konstigt att främmande människor besöker er för att samtala och observera hur ni har det i er familj. 

 
Det brukar dock kännas bättre redan efter ett par träffar då vi söker ett tillitsfullt samarbete och jobbar med en förutsägbar och trygg process för er som familj. Vår erfarenhet är att tiden vi tillbringar tillsammans rymmer djupa samtal och eftertanke men också skratt och värme. Då vi vet att det ibland kan uppstå frågor och funderingar mellan våra träffar finns vi tillgängliga på telefon för er vid behov.

Tiden med oss
Vi träffas intensivt under 6–8 veckor och bygger tillsammans en nyanserad bild av er unika familj. Vi på Humbla gör sedan en skriftlig sammanfattning som vi förmedlar till Socialtjänsten. Rapporten lämnar vi över tillsammans med er på ett återkopplingsmöte men först efter att ni läst igenom och reflekterat kring innehållet.

Kanske har du funderingar redan innan vi startat upp? Tveka inte att höra av dig för att få svar på dina frågor!

Så här går det till
Vid våra träffar blandar vi samtal med stunder när vi är med i vardagliga situationer som exempelvis hämtning/lämning på förskola, kvällsrutiner eller helgaktiviteter. Vi sätter tillsammans ett schema som passar in i er vardag och vi pratar om träffarnas innehåll så att ni vet vad som väntar inför varje tillfälle. Till en början kan det kännas konstigt att främmande människor besöker er för att samtala och observara hur ni har det i er familj. Det brukar dock kännas bättre redan efter ett par träffar då vi söker ett tillitsfullt samarbete och jobbar med en förutsägbar och trygg process för er som familj. Vår erfarenhet är att tiden vi tillbringar tillsammans rymmer djupa samtal och eftertanke men också skratt och värme. Då vi vet att det ibland kan uppstå frågor och funderingar mellan våra träffar finns vi tillgängliga på telefon för er vid behov.

Tiden med oss
Vi träffas intensivt under 6–8 veckor och bygger tillsammans en nyanserad bild av er unika familj. Vi på Humbla gör sedan en skriftlig sammanfattning som vi förmedlar till Socialtjänsten. Rapporten lämnar vi över tillsammans med er på ett återkopplingsmöte men först efter att ni läst igenom och reflekterat kring innehållet.

Kanske har du funderingar redan innan vi startat upp?
Tveka inte att höra av dig för att få svar på dina frågor!

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.