+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Öppenvård  / Familjepedagogisk insats

Familjepedagogisk insats

Kanske har du svårt att få vardagen att gå ihop och vill ha stöd i att skapa fungerande rutiner för din familj. Vi vill att ni ska ha tillgång till en person som ni kan ha förtroende för, som kan ge praktiskt stöd och konkreta verktyg för att ni ska få ett, för er, fungerande vardagsliv.

Familjepedagogisk insats

Kanske har du svårt att få vardagen att gå ihop och vill ha stöd i att skapa fungerande rutiner för din familj. Vi vill att ni ska ha tillgång till en person som ni kan ha förtroende för, som kan ge praktiskt stöd och konkreta verktyg för att ni ska få ett, för er, fungerande vardagsliv.

Stöd till hela familjen 

Hos oss möter du erfarna familjepedagoger, som via praktiskt stöd, pedagogiska verktyg och rådgivande/vägledande samtal, kan stötta er att göra nödvändiga förändringar. Tillsammans tar vi fram en plan, som bygger på er familjs förutsättningar och behov, som vi arbetar utifrån. Ni äger er insats. 

Ta gärna kontakt med oss om du vill prata om hur du kan gå vidare för att få stöd via oss.

 

Tiden med oss 

Efter er tid med oss vill vi att ni ska uppleva att ni har fått nya verktyg att hantera er vardag.  Vi arbetar tillsammans i vardagsnära situationer kring exempelvis rutiner, struktur, måltider, sömn eller andra för er viktiga delar. Fokus på insatserna kan se olika ut beroende på just er familjs behov. 

Vi träffas i er hemmiljö eller andra närliggande platser och tiden med oss kan variera utifrån uppdrag och behov. 

 

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.