+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Öppenvård  / Familjebehandling

Familjebehandling

Du kanske vill ha hjälp med något som är svårt att hantera i familjen, eller så kan någon i din omgivning vara orolig för hur ditt barn har det. Oavsett orsak så vill vi vara till stöd för er när livet känns tungt och vardagen svår att bära. Vi stöttar, följer med, håller i och håller ut tills kraften i familjen återvänder. Tills livet är hanterbart för er igen.

Familjebehandling

Du kanske vill ha hjälp med något som är svårt att hantera i familjen, eller så kan någon i din omgivning vara orolig för hur ditt barn har det. Oavsett orsak så vill vi vara till stöd för er när livet känns tungt och vardagen svår att bära. Vi stöttar, följer med, håller i och håller ut tills kraften i familjen återvänder. Tills livet är hanterbart för er igen.

Stöd för hela familjen

Hos oss möter du erfarna familjebehandlare, som via praktiskt stöd, pedagogiska verktyg och terapeutiska samtal, kan stötta er att göra nödvändiga förändringar. Tillsammans tar vi fram en plan, som bygger på er familjs förutsättningar och behov, som vi arbetar utifrån. Ni äger er insats.

Ta gärna kontakt med oss om du vill prata om hur du kan gå vidare för att få stöd via oss.

 

Tiden med oss

Efter er tid med oss vill vi att ni ska känna er stärkta som familj. Tillsammans kan vi arbeta med barnets behov, familjens samspel och kommunikation samt rutiner och struktur. Fokus på insatserna kan se olika ut beroende på vad just er familj behöver.

Vi träffas i er hemmiljö eller andra närliggande platser. Vi finns när ni behöver oss, dygnets alla timmar, veckans alla dagar.

Tiden med oss varierar utifrån uppdrag och behov.

Stöd för hela familjen

Hos oss möter du erfarna familjebehandlare, som via praktiskt stöd, pedagogiska verktyg och terapeutiska samtal, kan stötta er att göra nödvändiga förändringar. Tillsammans tar vi fram en plan, som bygger på er familjs förutsättningar och behov, som vi arbetar utifrån. Ni äger er insats.

Ta gärna kontakt med oss om du vill prata om hur du kan gå vidare för att få stöd via oss.

 

Tiden med oss

Efter er tid med oss vill vi att ni ska känna er stärkta som familj. Tillsammans kan vi arbeta med barnets behov, familjens samspel och kommunikation samt rutiner och struktur. Fokus på insatserna kan se olika ut beroende på vad just er familj behöver.

Vi träffas i er hemmiljö eller andra närliggande platser. Vi finns när ni behöver oss, dygnets alla timmar, veckans alla dagar.

Tiden med oss varierar utifrån uppdrag och behov.

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.