+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Om Humbla / Vår vision

Vår vision

Det ska finnas en plats och ett sammanhang för alla. Humbla ska stärka människors förmåga att ta makt över den egna livssituationen. Alla ska kunna leva ett för dem meningsfullt liv.

Vår vision

Det ska finnas en plats och ett sammanhang för alla. Humbla ska stärka människors förmåga att ta makt över den egna livssituationen. Alla ska kunna leva ett för dem meningsfullt liv.

Humblas mål är att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv, på sina egna villkor. Det ska finnas en plats och ett sammanhang i samhället för alla. Humbla ska vara ett redskap som skapar möjligheter för den enskilde.

Humbla ska vara den bästa arbetsgivaren. Hos Humbla kan medarbetarna påverka sin arbetssituation och allas delaktighet genomsyrar verksamheten.

Humbla lever sin vision.

Humblas mål är att alla människor ska kunna leva ett självständigt liv, på sina egna villkor. Det ska finnas en plats och ett sammanhang i samhället för alla. Humbla ska vara ett redskap som skapar möjligheter för den enskilde.

Humbla ska vara den bästa arbetsgivaren. Hos Humbla kan medarbetarna påverka sin arbetssituation och allas delaktighet genomsyrar verksamheten.

Humbla lever sin vision.

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.