+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Om Humbla / Värdegrund

Värdegrund

Humbla är ett värderingsstyrt företag. Alla som arbetar hos oss har en samsyn kring vision och värdegrund. Värdegrunden genomsyrar det dagliga arbetet och påverkar varje handling och beslut.

Värdegrund

Humbla är ett värderingsstyrt företag. Alla som arbetar hos oss har en samsyn kring vision och värdegrund. Värdegrunden genomsyrar det dagliga arbetet och påverkar varje handling och beslut.

Våra ord är en checklista som vi arbetar utifrån i mötet med människor, både med dem som söker vår hjälp och medarbetare emellan.  

 • Ödmjukhet
 • Inkludering
 • Allians
 • Empowerment – egenmakt
 • Hopp
 • Sanna, relevanta och intressanta

Våra ord är en checklista som vi arbetar utifrån i mötet med människor, både med dem som söker vår hjälp och medarbetare emellan.  

 • Ödmjukhet
 • Inkludering
 • Allians
 • Empowerment – egenmakt
 • Hopp
 • Sanna, relevanta och intressanta

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.