+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Om Humbla / Våra medarbetare

Våra medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Våra medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Jessica Kauppi

Vd, Humbla Öppenvård AB

Jessica har lång erfarenhet av socialt arbete och har tidigare arbetat som barnskötare, fritidsledare, skolkurator, socialsekreterare, fältare, drogsamordnare, projektledare, och som chef för bland annat öppenvård, familjebehandling, stödboenden och HVB hem. Efter sin socionomexamen 1997 har hon vidareutbildat sig inom coachande ledarskap, samordning och prevention, MI, ensamkommande, missbruk samt systemteoretiskt förhållningssätt.

+46 70 759 20 50
jessica.kauppi@humblaiof.se

Per Johansson

Vd, Humbla Individ och Familj AB

Per har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna med olika problematik utifrån olika vårdalternativ. Per har arbetat som behandlare på behandlingshem, familjebehandlare och familjevårdskonsulent och har arbetat som chef för; HVB-hem för ungdomar, socialpsykiatriska verksamheter, LSS-boende, HVB-hem för vuxna samt boende med särskild service för vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar.

+46 70 258 08 90
per.johansson@humblaiof.se

Nina Björkman

Behandlare/Verksamhetschef

Nina har arbetat med människor under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Inledningsvis som förskollärare, fritidsledare och fältare. Efter socionomexamen 2006 arbetade hon som socialsekreterare, ungdomscoach och verksamhetschef.
Nina har vidareutbildning i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Norrköpingsmodellen ”Samtal med barn” och sexologi.
Nina har sedan 2011 arbetat med unga, unga vuxna och deras familjer på Målet.

 +46 76-141 20 13
nina.bjorkman@humblaiof.se

 

Mikael von Bahr

Behandlare/Verksamhetschef

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i ca 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 8 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef.
Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, ART, MI samt ledarskapsutbildningar.
Mikael har valt att jobba hos Humbla Öppenvård då han tilltalas av jobba i ett värdegrundat företag. Dessutom så har saknaden efter att jobba med familjer och ungdomar varit stor.

+46 70 729 60 74
mikael.vonbahr@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på öppenvårdsverksamheten Målet. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverkstänkande och familjearbete, samt UGL (utveckling av grupp och ledare).

+46 76 30 729 79
daniel.boyaci@humblaiof.se

Jimmy Rosén

Behandlare

Jimmy har jobbat med socialt arbete i olika former i drygt 10 år. Han tog socionomexamen år 2013, och är vidareutbildad med en grundläggande psykoterapiutbildning utifrån en psykodynamisk ansats. Jimmy har också utbildning i (A)CRA, ÅP, MI och MET. Han har många års erfarenhet av att arbeta med uppsökande verksamhet inom socialtjänsten, och har även arbetat som skolkurator i grund- och gymnasieskola och med myndighetsutövning.
De senaste fem åren har Jimmy varit verksam som behandlare inom socialtjänstens öppenvård innan han började sin tjänst som behandlare på Humbla Öppenvård.

+46 73 83 770 30
jimmy.rosen@humblaiof.se

Jessica Kauppi

Vd, Humbla Öppenvård AB

Jessica har lång erfarenhet av socialt arbete och har tidigare arbetat som barnskötare, fritidsledare, skolkurator, socialsekreterare, fältare, drogsamordnare, projektledare, och som chef för bland annat öppenvård, familjebehandling, stödboenden och HVB hem. Efter sin socionomexamen 1997 har hon vidareutbildat sig inom coachande ledarskap, samordning och prevention, MI, ensamkommande, missbruk samt systemteoretiskt förhållningssätt.

+46 70 759 20 50
jessica.kauppi@humblaiof.se

Per Johansson

Vd, Humbla Individ och Familj AB

Per har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna med olika problematik utifrån olika vårdalternativ. Per har arbetat som behandlare på behandlingshem, familjebehandlare och familjevårdskonsulent och har arbetat som chef för; HVB-hem för ungdomar, socialpsykiatriska verksamheter, LSS-boende, HVB-hem för vuxna samt boende med särskild service för vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar.

+46 70 258 08 90
per.johansson@humblaiof.se

Nina Björkman

Behandlare/Verksamhetschef

Nina har arbetat med människor under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Inledningsvis som förskollärare, fritidsledare och fältare. Efter socionomexamen 2006 arbetade hon som socialsekreterare, ungdomscoach och verksamhetschef.
Nina har vidareutbildning i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Norrköpingsmodellen ”Samtal med barn” och sexologi.
Nina har sedan 2011 arbetat med unga, unga vuxna och deras familjer på Målet.

+46 76-141 20 13
nina.bjorkman@humblaiof.se

Mikael von Bahr

Behandlare/Verksamhetschef

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i ca 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 8 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef.
Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, ART, MI samt ledarskapsutbildningar.
Mikael har valt att jobba hos Humbla Öppenvård då han tilltalas av jobba i ett värdegrundat företag. Dessutom så har saknaden efter att jobba med familjer och ungdomar varit stor.

+46 76-141 20 13
nina.bjorkman@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på öppenvårdsverksamheten Målet. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverkstänkande och familjearbete, samt UGL (utveckling av grupp och ledare).

+46 76 30 729 79
daniel.boyaci@humblaiof.se

Jimmy Rosén

Behandlare

Jimmy har jobbat med socialt arbete i olika former i drygt 10 år. Han tog socionomexamen år 2013, och är vidareutbildad med en grundläggande psykoterapiutbildning utifrån en psykodynamisk ansats. Jimmy har också utbildning i (A)CRA, ÅP, MI och MET. Han har många års erfarenhet av att arbeta med uppsökande verksamhet inom socialtjänsten, och har även arbetat som skolkurator i grund- och gymnasieskola och med myndighetsutövning.
De senaste fem åren har Jimmy varit verksam som behandlare inom socialtjänstens öppenvård innan han började sin tjänst som behandlare på Humbla Öppenvård.

+46 73 83 770 30
jimmy.rosen@humblaiof.se

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.