+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / Om Humbla / Våra medarbetare

Våra medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Våra medarbetare

Relationen mellan individen och behandlaren är viktigast för en framgångsrik förändringsresa. Därför arbetar branschens mest erfarna socialarbetare hos oss.

Jessica Kauppi

Vd, Humbla Öppenvård AB

Jessica har lång erfarenhet av socialt arbete och har tidigare arbetat som barnskötare, fritidsledare, skolkurator, socialsekreterare, fältare, drogsamordnare, projektledare, och som chef för bland annat öppenvård, familjebehandling, stödboenden och HVB hem. Efter sin socionomexamen 1997 har hon vidareutbildat sig inom coachande ledarskap, samordning och prevention, MI, ensamkommande, missbruk samt systemteoretiskt förhållningssätt.

+46 70 759 20 50
jessica.kauppi@humblaiof.se

Per Johansson

Vd, Humbla Individ och Familj AB

Per har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna med olika problematik utifrån olika vårdalternativ. Per har arbetat som behandlare på behandlingshem, familjebehandlare och familjevårdskonsulent och har arbetat som chef för; HVB-hem för ungdomar, socialpsykiatriska verksamheter, LSS-boende, HVB-hem för vuxna samt boende med särskild service för vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar.

+46 70 258 08 90
per.johansson@humblaiof.se

Nina Björkman

Behandlare/Verksamhetschef

Nina har arbetat med människor under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Inledningsvis som förskollärare, fritidsledare och fältare. Efter socionomexamen 2006 arbetade hon som socialsekreterare, ungdomscoach och verksamhetschef.
Nina har vidareutbildning i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Norrköpingsmodellen ”Samtal med barn” och sexologi.
Nina har sedan 2011 arbetat med unga, unga vuxna och deras familjer på Målet.

 +46 76-141 20 13
nina.bjorkman@humblaiof.se

 

Mikael von Bahr

Behandlare/Verksamhetschef

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i ca 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 8 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef.
Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, ART, MI samt ledarskapsutbildningar.
Mikael har valt att jobba hos Humbla Öppenvård då han tilltalas av jobba i ett värdegrundat företag. Dessutom så har saknaden efter att jobba med familjer och ungdomar varit stor.

+46 70 729 60 74
mikael.vonbahr@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på öppenvårdsverksamheten Målet. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverkstänkande och familjearbete, samt UGL (utveckling av grupp och ledare).

+46 76 30 729 79
daniel.boyaci@humblaiof.se

Hawar Karim

Behandlare

Hawar har ca 12 års erfarenhet inom socialt arbete. Han har tidigare arbetat på behandlingshem, stödboende, SiS-instutition, LSS-boende och boende för ensamkommande, på friskola och ungdomsgård. Det senaste året har Hawar arbetat som ungdomscoach på en öppenvårdsverksamhet. Hawar är utbildad inom KBT, MI, TMO, NPNL (No Power No Lose), suicidprevention, ART-instruktör, hot och våld, LAB och TEACCH-metoden.

+46 73 837 70 30
hawar.karim@humblaiof.se

Klara Lexelius

Behandlare

Klara utexaminerades från socialhögskolan i januari 2020. Redan under studierna deltog Klara i traineeprogram och fick då chansen att arbeta på socialtjänsten som barn- och familjehemssekreterare. Det senaste året har Klara arbetat inom social barn och ungdomsvård som utredare för barn 0-12 år. Specialområden under studietiden var ledningskompetens och kollegialt lärande, professionella samtal samt sexologi. Klaras stora intresse är barn och unga och hon har trots sina relativt unga år redan viktiga erfarenheter av arbete med barn och familj på såväl socialtjänst som förskola. Klara är grundutbildad inom BBIC och Signs of Safety.

+46 76-325 43 62
klara.lexelius@humblaiof.se

Elias Holmgren

Behandlare

Elias har sedan socionomexamen 2011 arbetat inom socialtjänsten som utredare på ungdomsenhet, som lots för SIG (sociala insatsgrupper) samt varit med och startat upp en ny verksamhet inom Skärholmen SDF’s resursenhet. Elias har sedan 2015 arbetat som ungdomscoach i privat regi. Elias är utbildad nätverksledare samt utbildad i bl.a. Signs of safety, MI, BBIC, neuropsykiatrisk basutbildning, ADAD och ESTER.

+46 73 537 22 91
Elias.holmgren@humblaiof.se

Sofie Andersson

Behandlare

Sofie har flera års erfarenhet av socialt förändringsarbete med ungdomar. Hon har en utbildningsbakgrund som kriminolog och behandlingspedagog med specialisering på ungdomar och missbruk.
Sofie har ett stort intresse för orsakerna och strukturerna bakom sociala svårigheter men med fokus på att hitta möjligheter för att varje individ ska kunna förändra sin livssituation. Sofie har arbetat inom flera sociala områden såsom långtidsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom, SIS samt som ungdomscoach inom öppenvården. Sofie har under sin tid på SIS vidareutbildat sig internt i Motiverande samtal, Återfallsprevention, Kris och trauma, NPNL (metod för konflikthanering), ACT.

+46 73-515 19 85
sofie.andersson@humblaiof.se

Elisabeth Broström

Verksamhetschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef.
Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Jessica Kauppi

Vd, Humbla Öppenvård AB

Jessica har lång erfarenhet av socialt arbete och har tidigare arbetat som barnskötare, fritidsledare, skolkurator, socialsekreterare, fältare, drogsamordnare, projektledare, och som chef för bland annat öppenvård, familjebehandling, stödboenden och HVB hem. Efter sin socionomexamen 1997 har hon vidareutbildat sig inom coachande ledarskap, samordning och prevention, MI, ensamkommande, missbruk samt systemteoretiskt förhållningssätt.

+46 70 759 20 50
jessica.kauppi@humblaiof.se

Per Johansson

Vd, Humbla Individ och Familj AB

Per har lång erfarenhet av behandling och rehabilitering av ungdomar och vuxna med olika problematik utifrån olika vårdalternativ. Per har arbetat som behandlare på behandlingshem, familjebehandlare och familjevårdskonsulent och har arbetat som chef för; HVB-hem för ungdomar, socialpsykiatriska verksamheter, LSS-boende, HVB-hem för vuxna samt boende med särskild service för vuxna med psykiatriska funktionsnedsättningar.

+46 70 258 08 90
per.johansson@humblaiof.se

Nina Björkman

Behandlare/Verksamhetschef

Nina har arbetat med människor under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Inledningsvis som förskollärare, fritidsledare och fältare. Efter socionomexamen 2006 arbetade hon som socialsekreterare, ungdomscoach och verksamhetschef.
Nina har vidareutbildning i systemteoretiskt förhållningssätt, MI, Norrköpingsmodellen ”Samtal med barn” och sexologi.
Nina har sedan 2011 arbetat med unga, unga vuxna och deras familjer på Målet.

+46 76-141 20 13
nina.bjorkman@humblaiof.se

Mikael von Bahr

Behandlare/Verksamhetschef

Mikael har varit verksam i socialarbetaryrket i ca 25 år. Han har arbetat på akut utredningsinstitution för barn och familjer, familjebehandlare i socialtjänstens barngrupp och ungdomscoach i öppenvård. De senaste 8 åren så har Mikael haft ledaruppdrag såsom verksamhetschef och biträdande regionchef.
Mikael har en kandidatexamen i teologi med biämne socialt arbete. Vidareutbildad med Steg 1 i psykodynamisk psykoterapi, 1-årig KBT-utbildning, ART, MI samt ledarskapsutbildningar.
Mikael har valt att jobba hos Humbla Öppenvård då han tilltalas av jobba i ett värdegrundat företag. Dessutom så har saknaden efter att jobba med familjer och ungdomar varit stor.

+46 70-729 60 74
mikael.vonbahr@humblaiof.se

Daniel Boyaci

Behandlare

Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på öppenvårdsverksamheten Målet. Daniel är behandlingsassistent och är vidareutbildad inom MI, Signs of Safety, TMO, CRA, Repulse, Case Management, Systemteori, nätverkstänkande och familjearbete, samt UGL (utveckling av grupp och ledare).

+46 76 30 729 79
daniel.boyaci@humblaiof.se

Hawar Karim

Behandlare

Hawar har ca 12 års erfarenhet inom socialt arbete. Han har tidigare arbetat på behandlingshem, stödboende, SiS-instutition, LSS-boende och boende för ensamkommande, på friskola och ungdomsgård. Det senaste året har Hawar arbetat som ungdomscoach på en öppenvårdsverksamhet. Hawar är utbildad inom KBT, MI, TMO, NPNL (No Power No Lose), suicidprevention, ART-instruktör, hot och våld, LAB och TEACCH-metoden.

+46 73 837 70 30
hawar.karim@humblaiof.se

Klara Lexelius

Behandlare

Klara utexaminerades från socialhögskolan i januari 2020. Redan under studierna deltog Klara i traineeprogram och fick då chansen att arbeta på socialtjänsten som barn- och familjehemssekreterare. Det senaste året har Klara arbetat inom social barn och ungdomsvård som utredare för barn 0-12 år. Specialområden under studietiden var ledningskompetens och kollegialt lärande, professionella samtal samt sexologi. Klaras stora intresse är barn och unga och hon har trots sina relativt unga år redan viktiga erfarenheter av arbete med barn och familj på såväl socialtjänst som förskola. Klara är grundutbildad inom BBIC och Signs of Safety.

+46 76-325 43 62
klara.lexelius@humblaiof.se

Elias Holmgren

Behandlare

Elias har sedan socionomexamen 2011 arbetat inom socialtjänsten som utredare på ungdomsenhet, som lots för SIG (sociala insatsgrupper) samt varit med och startat upp en ny verksamhet inom Skärholmen SDF’s resursenhet. Elias har sedan 2015 arbetat som ungdomscoach i privat regi. Elias är utbildad nätverksledare samt utbildad i bl.a. Signs of safety, MI, BBIC, neuropsykiatrisk basutbildning, ADAD och ESTER.

+46 73 537 22 91
Elias.holmgren@humblaiof.se

Sofie Andersson

Behandlare

Sofie har flera års erfarenhet av socialt förändringsarbete med ungdomar. Hon har en utbildningsbakgrund som kriminolog och behandlingspedagog med specialisering på ungdomar och missbruk.
Sofie har ett stort intresse för orsakerna och strukturerna bakom sociala svårigheter men med fokus på att hitta möjligheter för att varje individ ska kunna förändra sin livssituation. Sofie har arbetat inom flera sociala områden såsom långtidsboende för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom, SIS samt som ungdomscoach inom öppenvården. Sofie har under sin tid på SIS vidareutbildat sig internt i Motiverande samtal, Återfallsprevention, Kris och trauma, NPNL (metod för konflikthanering), ACT.

+46 73-515 19 85
sofie.andersson@humblaiof.se

Elisabeth Broström

Verksamhetschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef.
Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.