+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se
Start / Om Humbla / Bakgrund

Bakgrund

Inom loppet av några månader gick Humbla från idé till verklighet. Det kan gå fort när man har rätt driv, bra mix av kompetenser och delar grundläggande värderingar.

Bakgrund

Inom loppet av några månader gick Humbla från idé till verklighet. Det kan gå fort när man har rätt driv, bra mix av kompetenser och delar grundläggande värderingar.

Jessica Kauppi och Per Johansson, som båda har mycket lång erfarenhet av socialt arbete, träffas på en arbetsplats. De har separata jobbresor men, skulle det visa sig, samma idéer och tankar om att starta ett värderingsstyrt företag.

I oktober 2018 bestämmer sig Per för att avsluta sin anställning – och som om det var meningen har Jessica gjort detsamma. De förstod att de hade något gemensamt och går till ett kafé för att prata.

 

– Ska vi starta ett företag?

Båda ville arbeta i ett prestigelöst företag, som inte är toppstyrt, och där förutsättningar skapas för varje medarbetare att använda sin fulla potential. Ett företag med positiv energi.

Grunden i det sociala arbetet skulle vara att ge individer ”empowerment” – makt över sina egna liv. Och utmaningen, och moroten, var att företaget i alla skeden skulle stå för sina värderingar. Jessica och Per var övertygade om att det var möjligt.

Innan jul 2018 skickades alla papper in till Bolagsverket.

Humbla bildades i November 2018

 

Jessica Kauppi och Per Johansson, som båda har mycket lång erfarenhet av socialt arbete, träffas på en arbetsplats. De har separata jobbresor men, skulle det visa sig, samma idéer och tankar om att starta ett värderingsstyrt företag.

I oktober 2018 bestämmer sig Per för att avsluta sin anställning – och som om det var meningen har Jessica gjort detsamma. De förstod att de hade något gemensamt och går till ett kafé för att prata.

 

– Ska vi starta ett företag?

Båda ville arbeta i ett prestigelöst företag, som inte är toppstyrt, och där förutsättningar skapas för varje medarbetare att använda sin fulla potential. Ett företag med positiv energi.

Grunden i det sociala arbetet skulle vara att ge individer ”empowerment” – makt över sina egna liv. Och utmaningen, och moroten, var att företaget i alla skeden skulle stå för sina värderingar. Jessica och Per var övertygade om att det var möjligt.

Innan jul 2018 skickades alla papper in till Bolagsverket.

Humbla bildades i November 2018

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.