+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / LSS

LSS Boende
Humbla Tranvik

Humbla har öppnat LSS-boende

Ladda ner faktablad >>

Om boendet
Humbla Tranvik är en gruppbostad för vuxna med exempelvis utvecklingsstörning, asperger, autism eller autismliknande tillstånd. Boendet har också särskild kompetens kring psykiatrisk tilläggsproblematik.

Här bor du i lugn miljö med närhet till skog, vatten och samhälle. Boendet ligger mitt emot ett bostadsområde 3 km från Rimbo centrum och 20 minuter till Norrtälje. Lägenheterna mellan 40 till 47 kvm stora och du inreder själv din lägenhet så som du önskar. Det är din lägenhet, som du ska sätta din egna personliga prägel på.

I gemensamhetsutrymmena träffar du personer som är till för dig när du behöver stöd med något, vill prata eller bara vara. Du kan även här träffa dina grannar.

All personal är till för att du känna dig trygg och trivas i ditt boende och du kommer att få en kontaktperson som tillsammans med dig bland annat planerar dina veckor.

Metod
Med ett lågaffektivt bemötande, aktiv dag och tydliggörande pedagogik vill vi göra den boendes liv meningsfullt, hanterbart och begripligt med målet att leva så självständigt som möjligt.

Att ha svar på nedan frågor, speglar allt vi gör.

 • Var ska jag vara?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • Hur länge ska jag hålla på?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra sen?

Personalens kompetens

Meningsfull dag, inkludering och självbestämmande är några utav de ledord vi arbetar utifrån.

Personalen har kompetens inom utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd, psykiatriska- och fysiska funktionsnedsättningar. Det finns även omvårdnadskompetens på boendet.

Humbla Tranvik
Personkrets1
Lagrum inom LSS9:9
MålgruppVuxna
Antal platser6
Rimbo centrum3 km
Norrtälje20 minuter

Elisabeth Broström

Verksamhetschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef.
Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Humbla Tranvik
Björntorp 1, 762 91 Rimbo
Verksamhetschef Elisabeth Broström,
073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Karta >>

Om boendet
Humbla Tranvik är en gruppbostad för vuxna med exempelvis utvecklingsstörning, asperger, autism eller autismliknande tillstånd. Boendet har också särskild kompetens kring psykiatrisk tilläggsproblematik.

Här bor du i lugn miljö med närhet till skog, vatten och samhälle. Boendet ligger mitt emot ett bostadsområde 3 km från Rimbo centrum och 20 minuter till Norrtälje. Lägenheterna mellan 40 till 47 kvm stora och du inreder själv din lägenhet så som du önskar. Det är din lägenhet, som du ska sätta din egna personliga prägel på.

I gemensamhetsutrymmena träffar du personer som är till för dig när du behöver stöd med något, vill prata eller bara vara. Du kan även här träffa dina grannar.

All personal är till för att du känna dig trygg och trivas i ditt boende och du kommer att få en kontaktperson som tillsammans med dig bland annat planerar dina veckor.

Metod
Med ett lågaffektivt bemötande, aktiv dag och tydliggörande pedagogik vill vi göra den boendes liv meningsfullt, hanterbart och begripligt med målet att leva så självständigt som möjligt.

Att ha svar på nedan frågor, speglar allt vi gör.

 • Var ska jag vara?
 • Vad ska jag göra?
 • Hur mycket ska jag göra?
 • Hur länge ska jag hålla på?
 • Vem ska jag vara med?
 • Vad ska jag göra sen?

Personalens kompetens

Meningsfull dag, inkludering och självbestämmande är några utav de ledord vi arbetar utifrån.

Personalen har kompetens inom utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd, psykiatriska- och fysiska funktionsnedsättningar. Det finns även omvårdnadskompetens på boendet.

Elisabeth Broström

Verksamhetschef

Elisabeth är auktoriserad socionom och har lång erfarenhet av socialt arbete utifrån tidiga yrkesroller som barnskötare, fritidsledare, kontaktperson och ridlärare. Som socionom har Elisabeth arbetat som utredare och behandlare på HVB-hem för familjer. Sedan 2013 har fokus varit familjehemsvården i roller som familjehemskonsulent och Verksamhetschef.
Elisabeth har gått grundutbildning till psykoterapeut, Steg 1 med i huvudsak inriktning systemteori. Ytterligare vidareutbildningar inom KBT, missbruk och pedagogik.

073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Humbla Tranvik
Personkrets1
Lagrum inom LSS9:9
MålgruppVuxna
Antal platser6
Rimbo centrum3 km
Norrtälje20 minuter

Humbla Tranvik
Björntorp 1, 762 91 Rimbo
Verksamhetschef Elisabeth Broström,
073-092 83 53
elisabeth.brostrom@humblaiof.se

Karta >>

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.