+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / För Uppdragsgivare  / Tillstånd för Öppenvård

Humbla erhåller tillstånd för Öppenvård

Humbla Öppenvård har erhållit tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg. Tillståndet innebär att Humbla kan bedriva intensiva öppenvårdsinsatser i hela Sverige gällande Familjebehandling 0-16 år, individuellt stöd och behandling (ISB) 12-20 år samt ISB för Vuxna från 18 år.

Humbla erhåller tillstånd för Öppenvård

Humbla Öppenvård har erhållit tillstånd från IVO, inspektionen för vård och omsorg. Tillståndet innebär att Humbla kan bedriva intensiva öppenvårdsinsatser i hela Sverige gällande Familjebehandling 0-16 år, individuellt stöd och behandling (ISB) 12-20 år samt ISB för Vuxna från 18 år.

Vi är jätteglada över att ha nationella tillstånd för våra verksamheter. Detta är ett viktigt led i vår kvalitetssäkring och vidare utveckling, säger Jessica Kauppi.

Vi är jätteglada över att ha nationella tillstånd för våra verksamheter. Detta är ett viktigt led i vår kvalitetssäkring och vidare utveckling, säger Jessica Kauppi.