+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / För uppdragsgivare  / Metoder

Metoder

Vi ser våra metoder som en del i vårt forskningsbaserade arbetssätt. Vi har ett brett utbud av metoder och förhållningssätt som vi anpassar och använder oss av utifrån individens förutsättningar och behov. Våra metoder fungerar inte utan vårt arbetssätt och vårt arbetssätt fungerar inte utan våra metoder.

Metoder

Vi ser våra metoder som en del i vårt forskningsbaserade arbetssätt. Vi har ett brett utbud av metoder och förhållningssätt som vi anpassar och använder oss av utifrån individens förutsättningar och behov. Våra metoder fungerar inte utan vårt arbetssätt och vårt arbetssätt fungerar inte utan våra metoder.

Metoder

Vi arbetar med välkända teorier och metoder
• Salutogent förhållningsätt 
• Systemisk teori
• Lösningsfokuserat förhållningsätt
• Motiverande samtal, MI
• Traumamedveten omsorg, TMO
• Kognitiv beteendeterapi, KBT
• Barns behov i centrum, BBIC
• Signs of safety
• Contingency management
• Allmän daglig livsföring, ADL
• Trappanmodellen
• Lågaffektivt bemötande
• Norrköpingsmodellen 

  Kontakta oss

  Humbla Individ och Familj

  Sjöängsvägen 15
  192 72 Sollentuna

  info@humblaiof.se
  Tel: +46 70 258 08 90

  Org. nr. 559183-4824

   

  Aktuellt

  Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

  Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

  läs mer

  Kompetenser

  Psykosocial problematik
  Missbruk och beroende
  Skolproblematik, hemmasittare
  Kriminalitet
  Självskadebeteende och suicidproblematik
  Neuropsykiatriska diagnoser
  Familjeproblem
  Bristande föräldraförmåga
  Anknytnings- och samspelsproblematik
  Umgängesstöd
  Ensamkommande flyktingbarn
  Kultur- och religion
  Radikalisering
  Våld i nära relationer
  Psykiatriska funktionsnedsättningar
  Samsjuklighet

   

  Kontakta oss

  Humbla Individ och Familj

  Sjöängsvägen 15
  192 72 Sollentuna

  info@humblaiof.se
  Tel: +46 70 258 08 90

  Org. nr. 559183-4824

   

  Kompetenser

  Psykosocial problematik
  Missbruk och beroende
  Skolproblematik, hemmasittare
  Kriminalitet
  Självskadebeteende och suicidproblematik
  Neuropsykiatriska diagnoser
  Familjeproblem
  Bristande föräldraförmåga
  Anknytnings- och samspelsproblematik
  Umgängesstöd
  Ensamkommande flyktingbarn
  Kultur- och religion
  Radikalisering
  Våld i nära relationer
  Psykiatriska funktionsnedsättningar
  Samsjuklighet

  Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

  Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

  läs mer

  Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
  Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.