+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / För uppdragsgivare / Insatser / Preventiva insatser

Preventiva insatser

Humblas fältarbetare arbetar relationellt med fokus på att skapa ett tryggare samhälle.

Preventiva insatser

Humblas fältarbetare arbetar relationellt med fokus på att skapa ett tryggare samhälle.

Hos Humbla finns rutinerade socialarbetare med kunskap om och erfarenhet av preventiva insatser, både på gruppnivå och strukturell nivå. I arbetet läggs stor vikt vid att samla ett professionellt nätverk, samordna insatser och skapa ett lösningsfokuserat och långsiktigt samarbete. Vi erbjuder insatser som kartläggning, analys och förslag på insatser samt traditionellt fältarbete i kommunens riskmiljöer.

Vi har erfarenheten
Behöver ni stöd för att komma tillrätta med gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper och/eller specifika områden i din kommun?
Ta kontakt med oss för att diskutera konkreta uppdrag på kortare eller längre sikt.

Vi har erfarenheten
Behöver ni stöd för att komma tillrätta med gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper och/eller specifika områden i din kommun?
Ta kontakt med oss för att diskutera konkreta uppdrag på kortare eller längre sikt.

Hos Humbla finns rutinerade socialarbetare med kunskap om och erfarenhet av preventiva insatser, både på gruppnivå och strukturell nivå. I arbetet läggs stor vikt vid att samla ett professionellt nätverk, samordna insatser och skapa ett lösningsfokuserat och långsiktigt samarbete. Vi erbjuder insatser som kartläggning, analys och förslag på insatser samt traditionellt fältarbete i kommunens riskmiljöer.

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.