+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / För uppdragsgivare  / insatser

Barn och unga, 12-20 år, samt vuxna med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt. Sker i den enskildes hem- och närmiljö. Fokus på sysselsättning, nätverksarbete, psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer »

Föräldrar till barn, 0-16 år, där behov finns av praktiskt stöd och pedagogiska insatser. Arbetet sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

För familjer med barn i alla åldrar där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Ett komplement till Socialtjänstens utredning och ett alternativ när akut- och utredningshem inte bedöms som lämpligt och/eller genomförbart. Intensiv insats med observationer och samtal som utmynnar i en insatsrapport. Rapportens delar består av  BBIC´s behovsområden, risk- och skyddsfaktorer samt en bedömning med rekommendationer om insatser som kan vara hjälpsamma för familjen. Vi eftersträvar ett tillitsfullt samarbete med familjen och erbjuder en hög delaktighet och transparens genom hela processen. Utredningen fokuserar på att motivera och ge hopp till familjen att göra nödvändiga förändringar.

Läs mer »

Barn och unga, 12-20 år, som ibland behöver stöd i sin vardag med praktiska saker och/eller samtalsstöd kring olika situationer i livet.

Läs mer »

Vuxna från 21 år, som har behov av tillfällig bostad med stöd i ADL.

Läs mer »

Föräldrar med barn, 0-16 år, där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt.
Observationsuppdrag, Samspelsbehandling och Familjepedagogiska insatser, som sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

Vi arbetar med fältarbete, kartläggning, analys och förslag på insatser som kan hjälpa er att komma till rätta med ex gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper eller specifika geografiska områden.

Läs mer »

Intensiv och flexibel öppenvård.
Humblas öppenvård består av intensiva insatser och behandlingsformer som sker i hem- och närmiljö. Humblas behandlare är tillgängliga dygnets alla timmar, på plats när det behövs och i övrigt på telefon. Vårt arbetssätt och våra  metoder syftar till att skapa den förändring som behövs med fokus på att förändringen blir bestående.

När använda oss? – Istället för-, under- och efter placering.
Humbla erbjuder insatser i öppenvård bland annat med syfte att undvika institutionsplacering. Vi kan även användas vid och under en placering för att förbereda och planera för en säker hemgång i öppenvård.

Barn och unga, 12-20 år, samt vuxna med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt. Sker i den enskildes hem- och närmiljö. Fokus på sysselsättning, nätverksarbete, psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer »

Föräldrar med barn, 0-16 år, där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt.
Observationsuppdrag, Samspelsbehandling och Familjepedagogiska insatser, som sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

Föräldrar till barn, 0-16 år, där behov finns av praktiskt stöd och pedagogiska insatser. Arbetet sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

Barn och unga, 12-20 år, som ibland behöver stöd i sin vardag med praktiska saker och/eller samtalsstöd kring olika situationer i livet.

Läs mer »

Vuxna från 21 år, som har behov av tillfällig bostad med stöd i ADL.

Läs mer »

Vi arbetar med fältarbete, kartläggning, analys och förslag på insatser som kan hjälpa er att komma till rätta med ex gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper eller specifika geografiska områden.

Läs mer »

Intensiv och flexibel öppenvård.
Humblas öppenvård består av intensiva insatser och behandlingsformer som sker i hem- och närmiljö. Humblas behandlare är tillgängliga dygnets alla timmar, på plats när det behövs och i övrigt på telefon. Vårt arbetssätt och våra  metoder syftar till att skapa den förändring som behövs med fokus på att förändringen blir bestående.

När använda oss? – Istället för-, under- och efter placering.
Humbla erbjuder insatser i öppenvård bland annat med syfte att undvika institutionsplacering. Vi kan även användas vid och under en placering för att förbereda och planera för en säker hemgång i öppenvård.

För familjer med barn i alla åldrar där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Ett komplement till Socialtjänstens utredning och ett alternativ när akut- och utredningshem inte bedöms som lämpligt och/eller genomförbart. Intensiv insats med observationer och samtal som utmynnar i en insatsrapport. Rapportens delar består av  BBIC´s behovsområden, risk- och skyddsfaktorer samt en bedömning med rekommendationer om insatser som kan vara hjälpsamma för familjen. Vi eftersträvar ett tillitsfullt samarbete med familjen och erbjuder en hög delaktighet och transparens genom hela processen. Utredningen fokuserar på att motivera och ge hopp till familjen att göra nödvändiga förändringar.

Läs mer »

Barn och unga, 12-20 år, samt vuxna med psykosocial problematik så som missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt. Sker i den enskildes hem- och närmiljö. Fokus på sysselsättning, nätverksarbete, psykisk och fysisk hälsa.

Läs mer »

Föräldrar med barn, 0-16 år, där oro finns kring om barnens behov och utvecklingsstöd tillgodoses. Intensiv insats, med tillgänglighet dygnet runt.
Observationsuppdrag, Samspelsbehandling och Familjepedagogiska insatser, som sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

Vuxna från 21 år, som har behov av tillfällig bostad med stöd i ADL.

Läs mer »

Barn och unga, 12-20 år, som ibland behöver stöd i sin vardag med praktiska saker och/eller samtalsstöd kring olika situationer i livet.

Läs mer »

Föräldrar till barn, 0-16 år, där behov finns av praktiskt stöd och pedagogiska insatser. Arbetet sker i familjens hem- och närmiljö.

Läs mer »

Vi arbetar med fältarbete, kartläggning, analys och förslag på insatser som kan hjälpa er att komma till rätta med ex gängkriminalitet, droger eller annan problematik som påverkar grupper eller specifika geografiska områden.

Läs mer »

Intensiv och flexibel öppenvård.
Humblas öppenvård består av intensiva insatser och behandlingsformer som sker i hem- och närmiljö. Humblas behandlare är tillgängliga dygnets alla timmar, på plats när det behövs och i övrigt på telefon. Vårt arbetssätt och våra  metoder syftar till att skapa den förändring som behövs med fokus på att förändringen blir bestående.

När använda oss? – Istället för-, under- och efter placering.
Humbla erbjuder insatser i öppenvård bland annat med syfte att undvika institutionsplacering. Vi kan även användas vid och under en placering för att förbereda och planera för en säker hemgång i öppenvård.

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.