+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Start / För uppdragsgivare  / Evidensbaserad pratktik

Evidensbaserad praktik

Humblas evidensbaserade praktik väver samman den enskildes önskemål, sammanhang och erfarenhet med våra medarbetares expertis. Den senaste forskningen kring fungerande metoder/arbetssätt, anpassas utifrån individens förutsättningar och behov.

Evidensbaserad praktik

Humblas evidensbaserade praktik väver samman den enskildes önskemål, sammanhang och erfarenhet med våra medarbetares expertis. Den senaste forskningen kring fungerande metoder/arbetssätt, anpassas utifrån individens förutsättningar och behov.

Humblamodellen – ett forskningsbaserat arbetssätt

Humblas forskningsbaserade arbetssätt har ett direkt fokus på att den enskildes delaktighet och inflytande i insatsernas alla delar, vilket ökar engagemanget och möjligheten att insatsen ska upplevas som relevant. En tillitsfull relation mellan behandlare och den enskilde är avgörande. Detta i kombination med behandlarens förmåga att balansera och integrera den enskildes förutsättningar med rätt metod ökar sannolikheten att insatsen ger resultat som blir hållbar över tid.

Humblas insatser syftar till att den enskilde ska uppleva en hög grad av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet – känsla av sammanhang (KASAM), vilket är en förutsättning för god hälsa.

Allians
Här fokuserar vi på
upprätta en stark relation
en så kallad arbetsallians, som håller genom hela processen.
Kartlägger genom självskattning, enligt ORS och CORS

Genomförande
Här anpassar vi metod efter behov. Tillsammans genomför, utvärderar och följer vi ständigt upp de satta målen ur genomförandeplanen. Processen följs upp genom SRS och CSRS.

Förankring och vidmakthållande
Här lägger vi fokus på och testar att stödet och behandlingen har gett avsedd effekt och har förutsättningar att hålla även efter avslutad insats.
Effektutvärderar genom självskattning, enligt ORS och CORS.

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Box 162
101 23 Stockholm

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Daniel, ny medarbetare

Start / Aktuellt / Event / SSIL seminarium Daniel Boyaci, ny Behandlare hos Humbla Daniel har ca 20 års erfarenhet av socialt arbete. Han har tidigare arbetat på HVB-hem och friskola. De senaste 13 åren har Daniel varit anställd som ungdomscoach på...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.