+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Humbla vinner ramavtal med Uppsala kommun

Öppenvård Individuellt stöd och behandling Familjebehandling Familjepedagogisk insats Kvalificerat kontaktmannaskap Stödboende För uppdragsgivare Insatser Evidensbaserad praktik Metoder Kommande verksamheter Tillstånd för öppenvård Aktuellt Nyheter Event Humblabloggen...

Humbla erhåller tillstånd för Öppenvård

Öppenvård Individuellt stöd och behandling Familjebehandling Familjepedagogisk insats Kvalificerat kontaktmannaskap Stödboende Tillstånd för öppenvård För uppdragsgivare Insatser Evidensbaserad praktik Metoder Kommande verksamheter Aktuellt Nyheter Event Humblabloggen...