+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

Delaktighet och inflytande

Under mina år som socialarbetare har jag fått erfara många olika exempel kring delaktighet för den enskilde. Skräckexempel är väl alla tjänstemannamöten, behandlingskonferenser, planeringsmöten, upprättande av genomförandeplaner, överlämningar och andra viktiga samtal OM den enskilde. Kruxet var att den som alla dessa samtalen handlade om, inte deltog eller var inbjuden. Motivering: ”vi kommer prata om så mycket känsliga saker”, ”personen kan inte sitta med på möte” eller ”jag vet inte varför personen inte ska vara med”. Handlar det inte om hur man förbereder mötet eller andra forum på ett sätt som gör att personen det handlar om kan delta och förstå?

Är det inte upp till oss, så kallade ”tjänstemän”, att prata om svåra, känsliga och komplexa saker på ett begripligt sätt? Det gäller inte bara möten, utan det gäller att se personerna vi möter i våra verksamheter som människor och inte som separata delar.

Det går att skapa delaktighet och inflytande på riktigt och vi har sett effekterna av det. Att vara med och bestämma över det som är tänkt för en, att välja vilken metod eller insats man vill testa, att få misslyckas utifrån det man valt, att se förändringsarbete som en process och inte som ett misslyckande när det inte går som tänkt. Det gäller för barn, ungdomar, vuxna med alla typer av svårigheter. Därför är delaktighet för oss inte ett ord eller begrepp, utan ett förhållningsätt och en del av vår modell.

Delaktighet och inflytande ska inte vara något man ska kunna svara, det ska helt enkelt bara vara.

Per Johansson
VD, Humbla Individ & Familj

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal! Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem och Södertälje. Avtalet omfattar Omfattande familjebehandling Familjebehandling Familjepedagogiska insatser ”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.