+46 70 258 08 90 info@humblaiof.se

”Det finns en plats och ett sammanhang för alla”

B~|arrow_triangle-up~|elegant-themes~|outline

Humbla kommer från engelskans humble och betyder ödmjuk. Att Humbla är att visa ödmjukhet inför människors olikheter och unika förutsättningar i livet.

Det finns en plats och ett sammanhang för alla. Vår mission är att stärka människors förmåga att ha makt över den egna livssituationen, och att leva ett för dem meningsfullt liv.

Förfrågan

Är du intresserad av våra insatser?

Chatta med oss

Bolla dina tankar, känslor och funderingar med erfarna socialarbetare torsdagar mellan kl. 09.00 och 11.00.

Chatten hittar du nere i högra hörnet!

Humblabloggen™

Följ oss i vår vardag och ta del av våra tankar, utmaningar och framgångar.

Kommande verksamheter

Stödboende 16–20 år
Familjehemsvård

Förfrågan

Är du intresserad av våra insatser?

Humblabloggen™

Följ oss i vår vardag och ta del av våra tankar, utmaningar och framgångar.

Chatta med oss

Är du ny i socialarbetarrollen? Bolla dina tankar, känslor och funderingar med erfarna socialarbetare torsdagar mellan kl. 09.00 och 11.00.

Chatten hittar du nere i högra hörnet!

Kommande verksamheter

Stödboende 16–20 år
Familjehemsvård

Förfrågan

Är du intresserad av våra insatser?

Chatta med oss

Är du ny i socialarbetarrollen? Bolla dina tankar, känslor och funderingar med erfarna socialarbetare torsdagar mellan kl. 09.00 och 11.00.

Chatten hittar du nere i högra hörnet!

Humblabloggen™

Följ oss i vår vardag och ta del av våra tankar, utmaningar och framgångar.

Kommande verksamheter

Stödboende 16–20 år
LSS-boende

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Aktuellt

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem, Tyresö och Södertälje.Avtalet omfattarOmfattande familjebehandlingFamiljebehandlingFamiljepedagogiska insatser”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

 

Kontakta oss

Humbla Individ och Familj

Sjöängsvägen 15
192 72 Sollentuna

info@humblaiof.se
Tel: +46 70 258 08 90

Org. nr. 559183-4824

 

Kompetenser

Psykosocial problematik
Missbruk och beroende
Skolproblematik, hemmasittare
Kriminalitet
Självskadebeteende och suicidproblematik
Neuropsykiatriska diagnoser
Familjeproblem
Bristande föräldraförmåga
Anknytnings- och samspelsproblematik
Umgängesstöd
Ensamkommande flyktingbarn
Kultur- och religion
Radikalisering
Våld i nära relationer
Psykiatriska funktionsnedsättningar
Samsjuklighet

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!

Humbla tilldelas ytterligare ramavtal!Humbla Öppenvård skriver ramavtal med Huddinge, Haninge, Nykvarn, Salem, Tyresö och Södertälje.Avtalet omfattarOmfattande familjebehandlingFamiljebehandlingFamiljepedagogiska insatser”Vi breddar vårt geografiska upptagningsområde...

läs mer

Humbla Individ och Familj erbjuder sociala insatser på individ-, grupp- och strukturell nivå.
Vi verkar för närvarande inom Stockholms län med omnejd.